Quy định đóng gói hàng hóa, gửi hàng bằng đường sắt 2023

Quy định đóng gói hàng hóa, gửi hàng bằng đường sắt 2023. Quy định về việc đóng gói hàng hóa, gửi hàng bằng đường sắt của Bộ giao thông vận tải, Theo thông tư 78/2014/TT-BGTVT

Quy định đóng gói hàng hóa, gửi hàng bằng đường sắt

 
Ngày 24/12/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 78/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia.
Theo đó, việc đóng gói hành lý ký gửi, bao gửi bằng tàu hỏa là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 26 Thông tư 78/2014/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:
 
1. Hành lý ký gửi, bao gửi phải do người gửi đóng gói chắc chắn theo quy định của doanh nghiệp để bảo đảm không bị hư hỏng, hao hụt, mất mát trong quá trình vận chuyển.
 
2. Bên ngoài bao gói của hành lý ký gửi, bao gửi phải có các thông tin sau:
 
a) Đối với hành lý ký gửi: họ tên, địa chỉ của hành khách và số điện thoại, số fax (nếu có);
 
b) Đối với bao gửi: họ tên, địa chỉ của người gửi, người nhận và số điện thoại, số fax (nếu có);
 
c) Số hiệu vé hành lý ký gửi, bao gửi;
 
d) Ký hiệu, biểu trưng đặc tính của hàng hóa.
 
3. Trước khi nhận vận chuyển, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra hàng, bao gói và yêu cầu sửa chữa, bổ sung cho đúng quy định, Trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của hàng hóa chứa bên trong, doanh nghiệp được quyền yêu cầu hành khách, người gửi bao gửi mở bao gói để kiểm tra.
 
4. Những loại hàng không bắt buộc phải đóng gói gồm:
 
a) Xe máy, xe đạp điện, xe đạp, xe đẩy trẻ em, xe chuyên dùng cho người khuyết tật;
 
b) Những loại hàng không có, không cần bao bọc mà không bị hư hỏng, hao hụt hoặc làm ảnh hưởng đến các loại hàng khác khi được xếp trong cùng toa xe.
 
Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ngân hàng Hỏi – Đáp Pháp luật đối với thắc mắc của bạn về việc đóng gói hành lý ký gửi, bao gửi bằng tàu hỏa. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề, bạn vui lòng xem thêm tại Thông tư 78/2014/TT-BGTVT.