Bộ GTVT đang khởi động lại Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi

 Bộ GTVT đang khởi động lại Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi của Hà Nội bằng việc chuẩn bị xây dựng giai đoạn 1 khu tổ hợp Ngọc Hồi.
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 này là 19.046 tỷ đồng. Tuyến số 1 được coi là tuyến quan trọng nhất của mạng lưới đường sắt đô thị.
Về tình hình triển khai dự án, Trưởng phòng dự án 3 (Ban Quản lý dự án đường sắt) cho biết, do liên quan đến tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị nên vừa triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu hạng mục tổ hợp; đồng thời đang nghiên cứu điều chỉnh đối với hạng mục xây dựng tuyến từ Ngọc Hồi tới ga Hà Nội cũng như nghiên cứu kết nối với đường sắt tốc độ cao.
Tags: