Ba quy định bắt buộc với vận tải hàng hóa trọng tải từ 7 – 10 tấn

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn khi luân chuyển hàng hóa, vừa qua ngày 23/2 Bộ GTVT đã gửi tới công văn số 1822/ BGTVT – VT tới Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện 3 quy định bắt buộc phải có đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 – 10 tấn.

xe-cho-hang-qua-tai

Như đã đưa tin trong năm 2015 BOT – đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, vận chuyển hàng hóa thực hiện các quy định tại nghị định số 86 của chính phủ đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải. Và để thực hiện tốt các quy định đó Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT thực hiện tốt các công tác tuyên truyền phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền các quy định nêu ra trong nghị định. Đặc biệt đối là với xe có tải trọng thiết kế từ 7 – 10 tấn phải thực hiện tốt các công tác sau :
1. Trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn thì đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.
Giấy phép kinh doanh gồm có:

  • Tên địa chỉ đơn vị kinh doanh.
  • Giấy đăng kí kinh doanh
  • Người đại diện hợp pháp
  • Các hình thức kinh doanh
  • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép kinh doanh
  • Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.

2. Trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.
Thiết bị giám sát phải đảm bảo tốt các yêu cầu:

  • Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ GTVT.
  • Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lí nhà nước về hoạt động vận tải, quản lí hoạt động của đơn vị kinh vận tải và cung cấp cho cơ quan, công an thanh tra khi có yêu cầu.

3. Trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được gắn phù hiệu “XE TẢI” theo quy định.

► Xem thêm: Quy định về phù hiệu xe tải

Để đảm bảo thực hiện tốt các công tác đó Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT Sở GTVT tạo điều kiện tối đa và thực hiện cấp phù hiệu nhanh nhất cho các đơn vị kinh doanh vận tải đồng thời triển khai đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương có kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn: Trường hợp các đơn vị vận tải và người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn không thực hiện các quy định nêu trên sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.
Đồng thời các Sở GTVT sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 31/3/2016 lần 1 và trước ngày 30/6/2016 lần 2.

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn